Bądź na bieżąco!Zapisz się do naszego newslettera
i ciesz się najnowszymi informacjami
z Twojego regionu.

Od dziś będziesz wiedział(a) wszystko to, co dzieje się interesującego nie tylko w Twoim sołectwie lecz także w całej Twojej okolicy. Nie zwlekaj, zapisz się już teraz!

zapisz się
Bądź na bieżąco!
zapisz się Zapisz się do naszego newslettera i ciesz się najnowszymi informacjami z Twojego regionu.
DZIŚ:
niedziela,29 maja
Imienieny:
Magdalena, Teodozja, Maria
dziś
pogoda_1
°C
jutro
pogoda_2
°C
Wyznacz trasę swojej podróży
1
2
Ochotnicza Straż Pożarna
obrazek
Prezes: Michalski Tomasz

Naczelnik: Wasielewski TomaszJednostka istnieje od 1933 roku

Rys historyczny OSP KokorzynNa podstawie protokołów i sprawozdań z zebrań oraz z przekazów ustnych najstarszych członków wiemy, że OSP w Kokorzynie została założona w 1933 roku. Wszystkie jubileusze oraz sprawozdania i wykazy odnosiły się zawsze do roku 1933 jako roku założenia jednostki.

Założycielami jej byli: Bajstok Antoni, Górny Feliks, Walachowski. Za zgodą właściciela ziemskiego, Traugutta Hildebrandta zostały, udostępnione pomieszczenia na remizę strażacką w podwórzu jego majątku. Znajdowała się w niej: sikawka konna, kufa na wodę, węże i inny sprzęt strażacki. Strażacy mieli pod swoją opieką wioskę Kokorzyn, Pelikan, Godziszewo oraz pomagali w sąsiedztwie.

Po pięcioletniej przerwie, spowodowanej okupacją Polski przez hitlerowskie Niemcy, odbyło się zebranie, z którego treść protokołu odczytam:

Protokół

"W dniu 14 sierpnia 1945 roku odbyło się reorganizacyjne zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kokorzynie, pod przewodnictwem byłego prezesa Bajstoka Antoniego, przy udziale 41 zebranych.

Ponieważ wszyscy zebrani wypowiedzieli się jednomyślnie nad utworzeniem stowarzyszenia w tutejszej gromadzie, przystąpiono natomiast do ukonstytuowania zarządu, w którego skład weszli:

1. Bajstok Antoni – prezes
2. Ciszewicz Stefan – naczelnik
3. Górny Feliks – podnaczelnik
4. Jankowiak Michał – sekretarz
5. Walachowski Antoni – skarbnik
6. Polus Stefan – gospodarz


Do komisji rewizyjnej weszli:

1. Matecki Ignacy – przewodniczący
2. Szklarski Antoni
3. Waligóra Paweł

Członkowie wyrazili zgodę, że zebrania plenarne odbywać się będą w pierwszą niedzielę każdego miesiąca o godzinie 15:30. wpisowe ustalono w wysokości 5 złotych, składkę miesięczną uchwalono w wysokości 2 złote.

Po wielkim zadowoleniu obecnych zebranie zakończono wspólnym odśpiewaniem "Boże, coś Polskę".

Podpisano
Prezydium:
Bajstok Antoni,
Jankowiak Michał,
Waligóra Paweł.


W roku 1950, umiera prezes Bajtok Antoni. Następnymi prezesami byli kolejno: Szklarski Stanisław, Tomczyk Józef, Laboch Józef, Bajstok Stanisław, Maćkowiak Tadeusz. A funkcje naczelników kolejno pełnili: Zemler Jakub, Karwatka Franciszek, Laboch Henryk, Szczerbal Czesław, Tomczyk Marian, Maćkowiak Tadeusz, Bajtok Stanisław, Żurek Jerzy. Członkowie OSP byli w tym okresie i latach następnych, najbardziej aktywną organizacją w wiosce. Oprócz spraw przeciwpożarowych, to oni, członkowie OSP, tworzyli życie kulturalne w swojej miejscowości i okolicy. Zapraszali mieszkańców sąsiednich wiosek na uroczystości, zabawy i przedstawienia. Z przedstawieniami wyjeżdżali również do pobliskich miejscowości. Niektóre z ważniejszych wydarzeń odnajdujemy w zachowanych sprawozdaniach i raportach OSP:

Kokorzyn, dnia 12 maja 1957 roku.
Sprawozdanie z uroczystości poświęcenia Krzyża, obrazu świętego Floriana, sikawki, remizy oraz sprzętu strażackiego.

W dniu 12 maja 1957 roku mieszkańcy wiosek Kokorzyna, Krzana, Szczodrowa i Sierakowa przeżywali wspaniałą uroczystość, jaka odbyła się w Kokorzynie. W wymienionym dniu, na uroczyste zebranie, które rozpoczęło się o godzinie 14-tej, przybył ksiądz prałat Sworowski, w charakterze chrzestnych byli obecni przedstawiciele wyżej wymienionych wiosek, z ramienia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej przybył ob. Zgrabka Władysław z Komedy Rejonowej oraz komendanci z sąsiednich wiosek.

Słowami "Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus” uroczystość zagaił komendant dh Karwatka, który następnie w serdecznych słowach powitał wszystkich przybyłych gości oraz całą brać strażacką. Po odśpiewaniu czterech pięknych utworów oraz wygłoszeniu czterech deklamacji, przemówił komendant kulturalno-oświatowy dh Tomczyk, a po jego serdecznym przemówieniu ks. prałat Sworowski dokonał uroczystego aktu poświęcenia Krzyża, obrazu świętego Floriana, sikawki, remizy i sprzętu strażackiego. W wygłoszonym przemówieniu ks. prałat podniósł zbożną pracę Ochotniczej Straży Pożarnej, która w imię wzniosłej zasady miłości bliźniego śpieszy jemu na ratunek w myśl hasła ,,Bogu na chwałę, a bliźniemu na ratunek”.

Następnie przemówił komendant powiatowy dh Zgrabka Władysław. Uwydatnił on zasługi oraz rzetelną pracę nad coraz lepszym rozwojem i pogotowiem Ochotniczej Straży Pożarnej i wręczył miejscowej Straży dyplom uznania, zachęcając brać strażacką do dalszej owocnej pracy. W imieniu Gromadzkiej Rady Narodowej w Kokorzynie przewodniczący życzył jak najlepszych dalszych sukcesów na niwie strażackiej, a były założyciel miejscowej Straży, dk Szklarski Stanisław, wspominając o Zacnych Druhach, którzy zmarli oraz tych, którzy zostali przez hitlerowców pomordowani, wezwał zebranych do uczczenia ich pamięci, co też wszyscy uczynili przez powstanie z miejsc i 1-minutową chwilą ciszy.

Na zakończenie komendant dh Karwatka Franciszek podziękował wszystkim za przybycie, a po odśpiewaniu hymnu "My chcemy Boga” zebranie zostało zakończone.

W roku 1964, została zakupiona ze składek mieszkańców motopompa. W roku 1979, prezes Stanisław Bajstok zainicjował budowę obecnej strażnicy, a ukończono ją w 1983 roku. Samochód pożarniczy Żuk otrzymaliśmy w roku 1993, i od tego czasu jesteśmy jednostką typu "S". Obecnie posiadamy samochód pożarniczy STAR 200, z roku 1974. Oprócz podstawowego wyposażenia strażaka posiadamy: pompę pływającą, pompę szlamową, agregat prądotwórczy, piłę spalinową i dwie motopompy. Posiadany przez nas sprzęt, jej wykorzystywany w akcjach gaśniczych oraz w bardzo częstych w ostatnich czasach, akcjach przy podtopieniach i zalaniach, przez co wspomagamy działania Państwowej Straży Pożarnej na tym terenie. Prowadzimy również działania profilaktyczne i prewencyjne. W okresie szczególnego zagrożenia pożarami, jak żniwa i omłoty – oraz w okresie grzewczym, uczulamy o niebezpieczeństwie poprzez wywieszanie ogłoszeń i alertów.

W chwili obecnej, OSP Kokorzyn, jest jedną z szesnastu jednostek gminy Kościan. Jednostka nasza skupia obecnie 85 druhów, z których część aktywnie uczestniczy w jej życiu. Bierzemy również udział w przygotowaniach i zabezpieczeniach różnych uroczystości i imprez na szczeblu wiejskim, gminnym i powiatowym. Druhowie nasi uczestniczą w szkoleniach przeciwpożarowych, przez co podnoszą swoje kwalifikacje. Bierzemy udział w zawodach sportowo-pożarniczych na szczeblu gminnym i powiatowym.

Nasza jednostka zlokalizowana jest w najbliższym sąsiedztwie Kopalni Gazu Ziemnego Kościan-Brońsko i Podziemnego Magazynu Gazu Bonikowo, ma to strategiczne znaczenie dla zabezpieczenia tak ważnego obiektu. Motywuje to nas, OSP, do szczególnego dbania o wyszkolenie i sprzęt. Podczas przeglądu naszej jednostki przez Powiatową Państwową Straż Pożarną z Kościana otrzymujemy zawsze bardzo dobre oceny. Druhowie nasi pracują z młodzieżą, przygotowując je do zawodów sportowo – pożarniczych, przez co wyrabiają u nich poczucie odpowiedzialności oraz tężyznę fizyczną.

Postawa i zaangażowanie części druhów – strażaków i działaczy, zasługuje na uznanie i może być wzorem do naśladowania do innych OSP.

W skład wybranego w 2011 roku zarządu OSP weszli:

Franciszek Wojciechowski – prezes,
Janusz Włodarczak – naczelnik,
Tomasz Michalski – zastępca prezesa,
Michał Nowak – zastępca naczelnik,
Stanisław Marach – skarbnik,
Monika Jankowska – sekretarz,
Antoni Czeszak – gospodarz,
Tomasz Wasielewski – kronikarz,
Krzysztof Janowski – członek zarządu.

A w skład komisji rewizyjnej weszli:

Hieronim Ratajszczak – przewodniczący,
Dominika Łupicka,
Grzegorz Jankowiak,
Roman Pudlicki.
GALERIA ZDJĘĆ
Komentarze
Nie ma jeszcze komentarzy
Dodaj komentarz

UWAGA! Dodawanie komentarzy tylko dla zarejestrowanych użytkowników. ZALOGUJ SIĘ | ZAREJESTRUJ SIĘ